EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Tijdsbestedingsonderzoek 1963

Cite as:

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); (): Tijdsbestedingsonderzoek 1963. DANS. https://doi.org/10.17026/test-2xc-wxv5

2009-06-28 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); 10.17026/test-2xc-wxv5

Het tijdsbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over tijdbesteding. Bovendien wordt de respondent gevraagd om gedurende één week in een dagboek per kwartier bij te houden welke aan activiteiten dat besteed is.
In 2006 is het TBO voor het eerst uitgevoerd conform de richtlijnen voor tijdsbudgetonderzoeken van Eurostat (HETUS-richtlijnen). De belangrijkste verschillen met het TBO oude stijl zijn: doorlopend onderzoek, ook tijdens vakanties, episodes van 10 minuten in de dagboeken, open vragen voor de activiteiten, nevenactiviteiten en telefonische interviews. Het TBO2006 is geïmplementeerd als 'maatwerk' in het kader van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Instructions for Reuse: Deze dataset behoort tot het interne archief van het SCP en is niet beschikbaar voor externen. Zie 'Relation' voor eventuele beschikbaarheid van public use files. Bij vragen kunt u contact opnemen met het scp via data@scp.nl